Jdi na obsah Jdi na menu

SDRUŽENÁ ŠKOLA JAKO DOMA

Činnost Sdružené školy Jako doma

je k 30. 6. 2016 ukončena.

Na jejím základě pokračuje

Základní škola Otevřeno

http://www.zsotevreno.cz/

Od září 2015 zahájila svou činnost pod hlavičkou Spolku Mondík Sdružená škola Jako doma pro celkem 21 dětí od 1. do 5. třídy zapsaných v režimu domácího (individuálního) vzdělávání a dětí předškolních.

img_7944.jpg

Výuka probíhá zejména v duchu Montessori pedagogiky a učení v souvislostech, každý den je věnován jednomu předmětu. Děti se učí samostatně nebo při společných projektových aktivitách, uvnitř i venku, v klidu i v pohybu. Vynikající paní učitelka je dětem partnerem a průvodcem - díky jejímu vedení děti samy s nadšením objevují zákonitosti a souvislosti, a tím si postupně vytvářejí ucelenou představu o světě kolem sebe.

 

Důležitá je podpora přirozené zvídavosti dětí a jejich zájmu o konkrétní téma, kterému se mohou věnovat do hloubky. Probíraná témata jsou často propojena s ranními výtvarnými aktivitami pod vedením paní asistentky.

 

Ve věkově smíšené skupině se děti od sebe vzájemně učí, důraz je kladen na spolupráci, vzájemnou pomoc a ohleduplnost. Zásadní je respektující přístup průvodců k dětem a dětí mezi sebou, který prohlubuje sebeúctu a odpovědnost za své jednání.

img_7964.jpg

Výuka anglického jazyka probíhá zážitkově s lektorkou - rodilou mluvčí, a to i pro nejmladší děti. Česká lektorka se pak věnuje gramatice se staršími dětmi.

 

Při hodnocení, které je portfoliové a slovní formou, je hodnocen vlastní pokrok konkrétního dítěte. Pomocí myšlenkových map učiva děti mohou sledovat, co už v dané oblasti zvládly a na co se potřebují soustředit.

 

Děti tráví každý den pobytem venku, hra je důležitou součástí jejich volného času ve škole i při učení. Dostatečné množství pohybu podporuje jejich soustředění a chuť k učení. Jednou týdně děti chodí na tělocvik do místní sokolovny pod vedením odpolední paní asistentky.

 

Proces učení probíhá i u praktických činností, například při společném pečení a přípravě odpoledních svačin. Děti počítají množství surovin na počet strávníků, váží a dodržují pracovní postup podle receptu. Starší děti chodí samostatně nakupovat suroviny (finanční gramotnost, matematika). Příprava svačiny, stejně tak jako péče o své prostředí, vede k soběstačnosti dětí a sebeobsluze.

img_7983.jpg

Celému lektorskému týmu a organizátorkám se podařilo vytvořit prostředí, kde se děti cítí dobře, mají radost z učení a jejich nadšení je vidět na procesu učení i jeho výsledcích. Na činnost Sdružené školy Jako doma naváže od září 2016 ZŠ Otevřeno v nových prostorách a s kapacitou 30 dětí ve 2 třídách.

 

http://www.zsotevreno.cz/

 

Aktuální informace se dozvíte na naší facebookové stránce:

https://www.facebook.com/sdruzenka.benatky

 

Mail list


Statistiky

Online: 3
Celkem: 314968
Měsíc: 3439
Den: 103